Xiamen اودین کامپوزیت تکنولوژی شرکت, با مسئولیت محدود
نمایشگاه

مزايای فیبر کربن تجهیزات ورزشی

منبع: مزايای فیبر کربن تجهیزات ورزشی

الیاف طبیعی است که نه تنها خواص ذاتی مواد کربن و الیاف پارچه نرم کارایی هر دو است. آن را به کمتر از یک چهارم فولاد اختصاص اما بسیار قوی است. و آن مقاومت خوردگی برجسته نسل جدیدی از الیاف تقویت کننده است. الیاف کربن در خودروهای ورزشی غیرنظامی و نظامی و ساخت و ساز و هوا و فضا و سوپر به طور گسترده ای استفاده می شود.

قاب استفاده

قاب فیبر کربن با andquot مشخص می شود؛ نور، فولاد جذب شوک های خوب، خوب، andquot است; با این حال، دادن بازی کامل به عملکرد بسیار خوبی از فیبر کربن، مشخصات فنی بسیار آسان می کند، کیفیت فیبر کربن مواد تفاوت بین تولید کنندگان نیز به نظر نمی. دوچرخه تولید کنندگان در نظر گرفتن هزینه های موضوع بعید به تولید قاب درجه بالا فیبر کربن مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این مشکلات عملی است اما استفاده از قاب فیبر کربن و یا مواد دیگر است که ممکن است برای تولید دوچرخه سبک 8, 9 کیلوگرم مورد این دوچرخه سبک الیاف کربن است که بسیاری می تواند مزایای آن آشکار بالا رفتن از تپه، با موفقیت بالا رفتن از تپه و طراوت. و نه به عنوان برخی از قاب آلومینیومی سبک در حالی که بالا رفتن از تپه کشش پشت نیروی احساس.


رده محصول

آهنگ سریع

© Xiamen اودین کامپوزیت تکنولوژی شرکت, با مسئولیت محدود